O našich zákazníkov sa staráme počas celého životného cyklu vozidla. Preto pripravujeme okrem výhodných ponúk na modely ŠKODA, výhodné servisné produkty a služby, ktorými udržiavame vaše vozidlo v dobrej kondícii. Naším cieľom je sa stále zlepšovať a prinášať vám kvalitné a výhodné servisné služby.

Autorizovaný servis ŠKODA so sebou prináša okrem iného aj tieto výhody:

Najširšiu servisnú sieť v SR, ktorú tvorí 77 autorizovaných servisných partnerov ŠKODA na území celého Slovenska

Najlepšiu starostlivosť vám ponúkne ten, kto vás najlepšie pozná a kto je vám najbližšie. ŠKODA AUTO má na Slovensku veľké zastúpenie, ktoré vám ponúka kvalitný záručný a pozáručný servis a ďalšie služby (odborné informácie, predvádzacie jazdy, ŠKODA Originálne dielce...). Zoznam a mapu autorizovaných servisných partnerov nájdete na http://www.skoda-auto.sk/servis/partneri

Moderné technické vybavenie servisov a najnovšie diagnostické prístroje

Servisy sú vybavené najmodernejšími nástrojmi a diagnostickými zariadeniami určenými pre jednotlivé modely vozidiel ŠKODA.

Pracovné postupy podľa predpísaných noriem výrobcu

Autorizovaní servisní partneri postupujú pri servise alebo oprave vozidla presne podľa predpisov výrobcu vozidiel

Personál preškolený špecialistami zo ŠKODA AUTO a.s.

Servisní technici sú pravidelne preškolení s príchodom a zavedením nových modelov a technológii.

Prácu s kvalitnými ŠKODA Originálnymi dielcami

Otestované, schválené, v súlade s najprísnejšími bezpečnostnými štandardmi spoločnosti ŠKODA. Odporúčame vám používať ŠKODA Originálne dielce, pretože to nie sú len náhradné dielce, ale v pravom zmysle Originálne dielce.

Viac o výhodách ŠKODA Originálnych dielcov na http://www.skoda-auto.sk/servis/originalne-dielce

Transparentné a férové účtovanie prevedenej práce

Súčasťou príjmu vozidla do servisu je kalkulácia nákladov prác a materiálu, rovnako pri odovzdávaní vozidla zo servisu je ponúknuté vysvetlenie vykonaných prác alebo faktúry.

Doživotnú Garancia mobility

Znamená pocit istoty pri jazde s vaším vozidlom doma aj v zahraničí.

Pomoc sa dá privolať pri neočakávanej poruche v Slovenskej republike na bezplatnej centrále „ŠKODA Assistance“ na telefónnom čísle :
0800 11 94 55

V zahraničí centrála „ŠKODA Assistance" v Slovenskej republike na telefónnom čísle:
+421 2 4920 5951

Centrála "ŠKODA Assistance" je vám k dispozícii 24 hodín denne, 365 dní v roku a kedykoľvek vám sprostredkuje potrebnú pomoc. Pracovníci centrály vám ochotne pomôžu vyriešiť akúkoľvek nepríjemnú situáciu. Pri privolaní pomoci majte pri sebe „Servisnú knižku" príslušného vozidla.

Viac informácii o Doživotnej garancii mobility sa dozviete na www.skoda-auto.sk/servis/zaruky/garancia-mobility-premium

Náhradné vozidlo / náhradnú mobilitu

Ponúkame vám možnosť využívať náhradné vozidlo ŠKODA Rapid v čase, keď je vaše vozidlo servisované. Vaša spokojnosť je pre nás prvoradá, a preto sme stanovili denný limit na použitie náhradného vozidla až na 150 km. Ponuka platí pre všetkých zákazníkov, u ktorých suma za servis vozidla presiahne 150 € s DPH po započítaní všetkých zliav.
Aktuálne informácie o náhradnej mobilite získate na http://www.skoda-auto.sk/servis/nahradne-vozidlo

Záruky poskytované na produkty ŠKODA

Na vozidlá, Originálne dielce a príslušenstvo ŠKODA poskytujeme (podľa záručných podmienok) nasledujúce záruky:

  • 2-ročná záruka na vozidlá, ŠKODA Originálne dielce a ŠKODA Originálne príslušenstvo
  • 3-ročná záruka na chyby laku
  • 10-ročná záruka na neprehrdzavenie karosérie pre modely Fabia I, Octavia I a Superb I
  • 12-ročná záruka na neprehrdzavenie karosérie pre modely Citigo, Fabia II, Roomster, Octavia II, Octavia III a Superb II

Bližšie informácie o zárukách a službách získate na www.skoda-auto.sk/servis/zaruky

Zodpovedný a kvalitný prístup pracovníkov servisov

Osobný prístup k zákazníkovi a jeho spokojnosť je pre nás tou najvyššou prioritou.

Vyzdvihnutie a pristavenie vozidla

Naši autorizovaní servisní partneri vám v prípade, ak nemôžete odviezť vaše vozidlo osobne do servisu, ponúkajú služby vyzdvihnutia a prevozu vášho vozidla do servisu a následne aj späť k vám domov.

ŠKODA CLEVER REPAIR

V prípade malej poistnej udalosti (malého poškodenia), ako je poškodené miesto v čelnom skle, preliačina na karosérii alebo škrabanec na nárazníku. Váš servisný partner ŠKODA má všetko potrebné know-how, aby vám potrebnú opravu ponúkol za najlepšiu cenu pre vás.

Vysokú zostatkovú hodnotu vozidiel

Vozidlá ŠKODA sú na trhu s jazdenými vozidlami veľmi žiadané a preto v porovnaní s cenami iných značiek majú pri odpredaji najvyššiu hodnotu. Kúpou vozidiel ŠKODA získate preto istotu, že máte vozidlo s najvyššou hodnotou. Vaše vozidlo vykúpime za čo najvyššiu možnú hodnotu prostredníctvom programu "ŠKODA Plus". Bližšie informácie o tomto programe nájdete na www.skodaplus.sk

Otváracie hodiny prispôsobené vašim potrebám

Otváracie hodiny sme prispôsobili dnešnej časovo náročnej dobe pre zákazníka tak, aby sme sa mu čo najviac dokázali prispôsobiť a preto niektoré z našich prevádzok pracujú na dve smeny. Keď vy končíte v práci, vybraní servisní partneri ŠKODA majú pre vás otvorené do neskorých večerných hodín. Každý z autorizovaných servisných partnerov má na svojej internetovej stránke zverejnené otváracie hodiny svojej prevádzky.

Doprajte svojmu vozidlu služby autorizovaného servisu ŠKODA za atraktívne ceny vďaka šekovej knižke plnej zliav.

  • Ochrana údajov |
  • © 2018. ŠKODA AUTO Slovensko, s.r.o.. Všetky práva vyhradené.

Podmienky a ochrana údajov

V zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlasím so spracúvaním svojich osobných údajov (v rozsahu: meno a priezvisko, adresa, telefonický a e-mailový kontakt) prevádzkovateľovi informačného systému, v ktorom dochádza k spracúvaniu osobných údajov, a na poskytnutie spracúvaných osobných údajov poverenej osobe, ktorá poskytuje služby priameho marketingu. Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o., a ich autorizovaným predajcom za účelom ponuky produktov a služieb značky ŠKODA, ich zdokonaľovania, zisťovania spokojnosti zákazníkov a za účelom prieskumu trhu. Zároveň udeľujem súhlas k spracovaniu a používaniu osobných údajov v zmysle ustanovenia § 65 Zákona č. 610/2003 o elektronických komunikáciách, najmä za účelom realizácie priameho marketingu. Tu uvedené súhlasy udeľujem na dobu neurčitú. Beriem na vedomie, že súhlas možno kedykoľvek písomne odvolať doručením odvolania súhlasu sprostredkovateľovi alebo prevádzkovateľovi informačného systému (v prípade nevyžiadanej elektronickej komunikácie zaslaním spätnej odpovede). Ďalej prehlasujem, že údaje uvedené v tomto súhlase sú pravdivé.