Šekovú knižku zasiela ŠKODA AUTO zdarma.
Požiadajte o zaslanie teraz:

Šeky zo Šekovej knižky si môže uplatniť zákazník vlastniaci vozidlo ŠKODA prvý raz zaevidované do 31. 12. 2013 (podľa osvedčenia o evidencii vozidla, technického preukazu).


úplné znenie podmienok nájdete tu

Podmienky

V zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlasím so spracúvaním svojich osobných údajov (v rozsahu: meno a priezvisko, adresa, telefonický a e-mailový kontakt) prevádzkovateľovi informačného systému, v ktorom dochádza k spracúvaniu osobných údajov, a na poskytnutie spracúvaných osobných údajov poverenej osobe, ktorá poskytuje služby priameho marketingu. Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o., a ich autorizovaným predajcom za účelom ponuky produktov a služieb značky ŠKODA, ich zdokonaľovania, zisťovania spokojnosti zákazníkov a za účelom prieskumu trhu. Zároveň udeľujem súhlas k spracovaniu a používaniu osobných údajov v zmysle ustanovenia § 65 Zákona č. 610/2003 o elektronických komunikáciách, najmä za účelom realizácie priameho marketingu. Tu uvedené súhlasy udeľujem na dobu neurčitú. Beriem na vedomie, že súhlas možno kedykoľvek písomne odvolať doručením odvolania súhlasu sprostredkovateľovi alebo prevádzkovateľovi informačného systému (v prípade nevyžiadanej elektronickej komunikácie zaslaním spätnej odpovede). Ďalej prehlasujem, že údaje uvedené v tomto súhlase sú pravdivé.

Doprajte svojmu vozidlu služby autorizovaného servisu ŠKODA za atraktívne ceny vďaka šekovej knižke plnej zliav.

  • Ochrana údajov |
  • © 2018. ŠKODA AUTO Slovensko, s.r.o.. Všetky práva vyhradené.

Podmienky a ochrana údajov

V zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlasím so spracúvaním svojich osobných údajov (v rozsahu: meno a priezvisko, adresa, telefonický a e-mailový kontakt) prevádzkovateľovi informačného systému, v ktorom dochádza k spracúvaniu osobných údajov, a na poskytnutie spracúvaných osobných údajov poverenej osobe, ktorá poskytuje služby priameho marketingu. Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o., a ich autorizovaným predajcom za účelom ponuky produktov a služieb značky ŠKODA, ich zdokonaľovania, zisťovania spokojnosti zákazníkov a za účelom prieskumu trhu. Zároveň udeľujem súhlas k spracovaniu a používaniu osobných údajov v zmysle ustanovenia § 65 Zákona č. 610/2003 o elektronických komunikáciách, najmä za účelom realizácie priameho marketingu. Tu uvedené súhlasy udeľujem na dobu neurčitú. Beriem na vedomie, že súhlas možno kedykoľvek písomne odvolať doručením odvolania súhlasu sprostredkovateľovi alebo prevádzkovateľovi informačného systému (v prípade nevyžiadanej elektronickej komunikácie zaslaním spätnej odpovede). Ďalej prehlasujem, že údaje uvedené v tomto súhlase sú pravdivé.