Prelistujte si katalógy ŠKODA Originálneho príslušenstva

 • Citigo

 • Fabia

 • Rapid

 • Rapid Spaceback

 • Rapid Scoutline

 • Nová Octavia

 • Octavia

 • Yeti

 • Karoq

 • Kodiaq

 • Superb

 • Cyklistika

 • Zimné komplety

 • Ochrana údajov |
 • © 2018. ŠKODA AUTO Slovensko, s.r.o.. Všetky práva vyhradené.

Podmienky a ochrana údajov

V zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlasím so spracúvaním svojich osobných údajov (v rozsahu: meno a priezvisko, adresa, telefonický a e-mailový kontakt) prevádzkovateľovi informačného systému, v ktorom dochádza k spracúvaniu osobných údajov, a na poskytnutie spracúvaných osobných údajov poverenej osobe, ktorá poskytuje služby priameho marketingu. Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o., a ich autorizovaným predajcom za účelom ponuky produktov a služieb značky ŠKODA, ich zdokonaľovania, zisťovania spokojnosti zákazníkov a za účelom prieskumu trhu. Zároveň udeľujem súhlas k spracovaniu a používaniu osobných údajov v zmysle ustanovenia § 65 Zákona č. 610/2003 o elektronických komunikáciách, najmä za účelom realizácie priameho marketingu. Tu uvedené súhlasy udeľujem na dobu neurčitú. Beriem na vedomie, že súhlas možno kedykoľvek písomne odvolať doručením odvolania súhlasu sprostredkovateľovi alebo prevádzkovateľovi informačného systému (v prípade nevyžiadanej elektronickej komunikácie zaslaním spätnej odpovede). Ďalej prehlasujem, že údaje uvedené v tomto súhlase sú pravdivé.